Асоциирани заклети преводачи

Законово предупреждение

Cybertrans-Polyglott-Асоциирани заклети преводачи

Адрес: c / Oms № 4 – 1º
07003 Palma de Mallorca
Teл: (+34) 971 723 476
Факс: (+34) 971 710 271
Mобилен телефон: (+34) 619 234 597
E-mail: traductores@jurados.es
www.traducciones-polyglott.es
Раб.време: от понеделник до петък / от 08 до 17 ч.

Yara Kedius S.L.
CIF: B07896293