Ορκωτοἰ/Επἰσημοι Μεταφραστἐς Συνδεδεμἐνοι)

Νομικἠ ειδοποιἠση

Cybertrans-Polyglott-Traductores Jurados Asociados (Polyglott-Ορκωτοἰ/Επἰσημοι Μεταφραστἐς Συνδεδεμἐνοι)

Διεὐθυνση: c/ Oms 4 – 1º
07003 Πἀλμα ντε Μαγιὀρκα
Τηλ.: (+34) 971 723 476
Φαξ: (+34) 971 710 271
Κινητὀ: (+34) 619 234 597
Ηλεκτρονικὀ ταχυδρομεἰο: traductores@jurados.es
www.traducciones-polyglott.es
 

Yara Kedius S.L.
CIF: B07896293